Често задавани въпроси

Често задавани въпроси | FAQ

Ако не откриете отговор на вашия въпрос свържете се с нас.

Общи условия за ползване на интернет магазин “www.7watta.com”

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. “National Trade” си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.


Всички цени в магазина са в български лева и имат начислен данък добавена стойност!

При нас може да използвате следните методи за плащане:

1:Наложен платеж при доставка с куриер.

Плащането се осъществява в БРОЙ на куриера, който ще достави поръчаната от Вас стока. Заплащате само крайната стойност на вашата поръчка в сайта без допълнителни такси. Можете да проверите тази стойност в е-мейла, който Ви изпращаме като потвърждение на поръчката и да приготвите предварително нужната сума

2: По банков път след изпратена проформа от наша страна и потвърждение за плащане от ваша страна. Продуктите се изпращат с приложена фактура за плащане по банков път.

3:Също така можете да платите и в брой в нашият магазин ако сте от град София

“National Trade” може да Ви издаде данъчна фактура по сделката, която ще получите заедно със стоката при доствката. За тази цел трява да въведете данни за фирмата клиент при регистрацията или в полето за коментар при осъществяване на самата поръчка. Не се колебайте да се свържте с нас, ако имате затруднения или допълнителни въпроси.

“www.7watta.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на “National Trade”;

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от “National Trade”;

“National Trade” чрез “www.7watta.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като старата е задраскана;

При липса на складова наличност от заявената стока “National Trade” чрез “www.7watta.com” уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка;

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “National Trade”, чрез “www.7watta.com”, не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката;

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “National Trade” чрез “www.7watta.com” на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения електронен адрес;

“National Trade” чрез “www.7watta.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока;

Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС.

1.Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като стоката се достави в упълномощена сервизна база.

2.Дефекти, причинени в следствие на некачествен монтаж се заплащат от лицата, извършили монтажа.

3.В случай на дефект, разходите и рисковете по доставка до сервиза и обратно са за сметка на купувача.

4.Желателно е изделието да се достави в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за козметични повреди, настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.

5.Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.

6.Не се считат за гаранционни проблеми, възникнали в следствие на нормално механично износване или дефекти, причинени вследствие на неправилна експлоатация.

7.Гаранцията не се отнася за козметични повреди по корпуса, хромни или други специални покрития, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална предписана експлоатация.

8.Производителят и сервизът не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката или престоят й в сервиза.

9.В случай на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

10.Ако изделието е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, то клиентът дължи такса за тестване, съобразно утвърдения ценоразпис на съответния сервиз.

11.Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за различни класове изделия да избира място за ремонт на изделието.

12.Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на тази гаранция.

13.Гаранционните и извънгаранционни ремонти се извършват в период определен в ЗЗППТ.

14.За консумативи няма гаранция.

При неспазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието.

При несъответсвие между данните в документите и самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин, както и в случаите на нарушаване на запечатващите лепенки.

При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.

При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка.

При неспазване инструкциите в съпътстващите документации за монтаж и експлоатация.

1.Ние предлагаме само нови продукти, без видими дефекти, които се транспортират в опаковки на производителя или съответстващи на изискванията му.

2.Ако опаковката е отворена или разбита (не се притеснявайте за външните замърсявания или драскотини по опаковката) веднага обърнете внимание на служителя на куриерската служба. Куриерът е задължен да достави стоките като съхрани тяхната цялост и функционалност.

1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

– при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;

– доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;

– цената не съответства на първоначално оферирата;

– при условията на чл.69, ал.3 от ЗЗППТ;

– рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

2. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

1. В 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

2. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

Ако искате да откажете направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замените даден продукт, обадете се по телефона възможно най-бързо, за да ни уведомите. Необходимо е да ни кажете номера на вашата поръчка, за която искате корекция.

1.Всички стоки предлагани от “National Trade” са нови. Всеки продукт е с изрично указан гаранционен срок.

2.”National Trade” гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

3.Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

4.В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

5.Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

6.Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката

Уважаеми клиенти,

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И СРОК НА ДОСТАВКАТА:За поръчки, направени до 14:00 часа през работен ден, ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден.

Поръчки направени след 14:00 часа или в почивен ден се обработват и потвърждават на следващия работен ден.

Закупените продукти ще бъдат доставени на попълнения от клиента във формата за поръчка адрес. Клиентите ни ще бъдат допълнително уведомени за наличността отслужител на “National Trade”, с когото могат да уговорят подходящо време за доставка.

Срокът за доставка за територията на цяла България, след потвърждаване на поръчката, е краят на следващия работен ден. За населени места, които куриерът посещава по график, срокът може да бъде удължен с от 2 до 3 дни.

Срокът е посочен единствено с цел информация и ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката.

Доставката включва поръчаната стока, фактура за юридическите лица, касова бележка при плащане в брой или с наложен платеж и опаковка на продуктите.

В случай на липса на получател на посочения адреса, куриерът ще се свърже с вас по телефона, за да уговори второ посещение на същия адрес. В този случай не се допуска смяна на адреса за доставка.

Ако сте от град София също така можете да вземете Вашата поръчка и на място в нашият магазин.

ГАРАНТИРАН ПРОИЗХОД: Всеки продукт, предлаган от “National Trade”, е закупен от официални дилъри И ПРОЙЗВОДИТЕЛИ и ние разполагаме с документи за произхода му. Целта ни е нашите цени да бъдат изключително конкурентни на тези в останалите онлайн магазини в България, което лесно може да се провери.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ: За да поръчате пордукт от нас, не е нужно да предоставяте данни от кредитна или дебитна карта, както и каквато и да е друга подобна информация. Необходими са единствено данните ви за извършване на доставка, както и тези за оформянето на плащането и условията за рекламация.

РЕКЛАМАЦИЯ: Рекламация се предявява в случаите, когато доставената стока явно не съотетства на заявената такава и това може да се установи чрез обикновения и преглед; когато стоката е повредена по време на транспортирането; рекламации след получаването на стоките се извършват съгласно общите условия.