Общи условия

“www.7watta.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на “National Trade”;

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от “National Trade”;

“National Trade” чрез “www.7watta.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като старата е задраскана;

При липса на складова наличност от заявената стока “National Trade” чрез “www.7watta.com” уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка;

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “National Trade”, чрез “www.7watta.com”, не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката;

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “National Trade” чрез “www.7watta.com” на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения електронен адрес;

“National Trade” чрез “www.7watta.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока;

Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС.