Отказване или промяна на поръчка

Ако искате да откажете направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замените даден продукт, обадете се по телефона възможно най-бързо, за да ни уведомите. Необходимо е да ни кажете номера на вашата поръчка, за която искате корекция.

1.Всички стоки предлагани от “National Trade” са нови. Всеки продукт е с изрично указан гаранционен срок.

2.”National Trade” гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

3.Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

4.В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

5.Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

6.Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката